Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Privacy en beveiliging

2manydots respecteert de privacy van gebruikers en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft, correct wordt verwerkt. Om verlies van gegevens of ongeautoriseerde toegang te voorkomen hebben wij diverse veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd. Onze Chief Information Security Officer ziet toe op een correcte verwerking van deze gegevens en brengt de risico’s in kaart.

Privacybeleid

In onze privacyverklaring leest u onze gegevens, wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.2manydots.nl) bezoekt en/of een overeenkomst sluit. Klik hier om onze privacyverklaring te lezen.

Informatie op deze website

2manydots B.V., hierna te noemen ‘2manydots’, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. 2manydots wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. 2manydots behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

2manydots garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. 2manydots is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. 2manydots aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

2manydots garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Gebruik van cookies en trackers

Privacy-instellingen