Website laten maken
Overzicht
Geschreven door Finn Ruijter, 27 januari 2021

Privacy by design: Verwerking van persoonsgegevens voor jullie bezoekers goed geregeld

Cookiemelding

Plaatst jullie WordPress-website cookies op de computer van jullie bezoekers, dan verplicht de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) je om een cookiemelding te doen. Bij sommige cookies moet je gebruikers zelfs om toestemming vragen voordat je die plaatst. 2manydots zorgt ervoor dat bezoekers een melding krijgen met een overzichtelijke lijst van cookies, variërend van functionele tot analytische cookies.

Partner van Cookiebot

Privacyverklaring

Een privacy policy is een andere eis die de AVG stelt aan websites die persoonsgegegevens verwerken. Dat betekent dat jullie moeten laten weten wat jullie privacybeleid is, wat jullie met persoonsgegevens doen en waarom. 2manydots helpt jullie met het opstellen van een privacyverklaring die zowel jullie bezoekers als de Autoriteit Persoonsgegevens geruststellen.

SSL-certificaat

Een SSL-certificaat was aanvankelijk bedoeld voor websites die persoonsgegevens verzamelden. Met dit certificaat wordt die dataoverdracht versleuteld, waardoor hackers er niets mee kunnen. Inmiddels is een SSL-certificaat onmisbaar voor elke site geworden, want browsers als Chrome markeren sites zonder SSL-certificaat als ‘niet veilig’. De sites die 2manydots maakt krijgen standaard een SSL-certificaat mee.

Verwerkersovereenkomst

Wanneer jullie als organisatie met externe partijen als 2manydots werken, ben je wettelijk verplicht om een verwerkersovereenkomst met elkaar te sluiten. Een verwerkersovereenkomst regelt hoe wordt omgegaan met de verwerking van persoonsgegevens. 2manydots heeft een verwerkersovereenkomst beschikbaar.

Verwerkingsregister

De AVG verplicht organisaties om gebruikers te informeren over wie toegang heeft tot welke data. Je moet aangeven waarom die partijen toegang nodig hebben, tot welke data en voor hoelang. Deze informatie verzamel je en publiceren we in een zogeheten verwerkingsregister, zodat deze altijd voor iedereen ter inzage beschikbaar is. Lees meer over het beheren van klantdata in WordPress.