Digitale toegankelijkheid: met WCAG 2.1 kan iedereen meedoen

Photo Geschreven door André Gussekloo

Hoe ervaart een ouder persoon jullie website? Kan iemand met dyslexie de benodigde informatie vinden? Zijn jullie video’s óók te volgen voor mensen die kleurenblind of slechthorend zijn? Is jullie website digitaal toegankelijk? WCAG 2.1 biedt positieve antwoorden op deze vragen.

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) helpen organisaties hun website aan te passen voor gebruikers met beperkingen. Zoals je in deze blogpost zult lezen, is dit niet alleen ethisch, maar ook commercieel verantwoord.

Ongeveer 25% van de internetgebruikers heeft een beperking

Wanneer iedereen thuis zit vanwege een pandemie, wordt het belang van digitale dienstverlening maar weer eens onderstreept. Maar wat blijkt? Lang niet iedereen kan makkelijk met internet overweg. Deze tabel illustreert dat goed.

infographic-2md-background

Als je alle mensen met lichamelijke en geestelijke beperkingen bij elkaar optelt, kom je op 25% van de bevolking uit. Dat betekent dat in Nederland meer dan 4 miljoen mensen (nog) niet optimaal gebruik kunnen maken van websites, apps en documenten.

Waarom we websites toegankelijker moeten maken

In Nederland zijn we eraan gewend dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom vinden we bijvoorbeeld rolstoelhellingen bij ingangen, braille op liftknoppen en geluidssignalen bij stoplichten. Het heeft lang geduurd voordat zaken verplicht werden, maar ze zijn niet meer weg te denken.

Je bereikt meer mensen

Dezelfde toegankelijkheid als van openbare voorzieningen zouden we ook voor digitale voorzieningen moeten bieden. Op die manier kunnen méér mensen online informatie vinden, aankopen doen en entertainment consumeren. 

Je wordt beter vindbaar

Zoekmachines zien het meteen als je de toegankelijkheid van een website verbetert. Ga maar na: je biedt tekstuele alternatieven voor afbeeldingen, video’s voor laaggeletterden en mark-up voor paragrafen, lijsten en koppen. Dit maakt je site beter indexeerbaar, biedt zoekmachines de gewenste ‘context’ die ze zoeken en kan daardoor zorgen voor hogere rankings.

Je bespaart kosten

Een geoptimaliseerde website past zich aan de browser en de verbindingssnelheid van de gebruiker aan. Hij gebruikt geen verouderde of overbodige code en laadt sneller, wat bandbreedte bespaart. Verder is het makkelijker en daardoor voordeliger om zo’n website te updaten, bijvoorbeeld naar een toekomstige set met WCAG-richtlijnen. 

Digitaal toegankelijk zijn wordt verplicht

Een laatste reden voor organisaties om digitaal toegankelijk te zijn, is het feit dat dit vroeg of laat verplicht wordt. Voor Nederlandse overheidsinstanties bestaat deze verplichting al. Op die manier geeft de overheid het goede voorbeeld in een inclusieve samenleving. Dat bedrijven dit voorbeeld volgen, is een kwestie van tijd. 

Publieke sector: meer burgers van dienst zijn

“In onze samenleving kun je bijna niet meer zonder het internet en computers. En veel mensen willen dat ook helemaal niet missen. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk en verplicht voor de (semi-)overheid.”

Op de website van Logius, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, staat te lezen wat er dan precies verplicht is.

 • Toegankelijkheidseisen toepassen
  De websites van instanties moeten voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 9 van EN 301 549. Die zijn vergelijkbaar met WCAG 2.1, niveau A en AA.
 • Toegankelijkheidsverklaring publiceren
  Instanties zijn ook verplicht om een toegankelijkheidsverklaring op hun websites te publiceren. In die verklaring staat welke maatregelen de organisatie neemt omtrent de digitale toegankelijkheid.

In het kader van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid moeten (semi-)overheidswebsites vóór een bepaalde datum zijn aangepast. De volgende deadlines zijn van toepassing: 

 • 23 september 2019
  Websites die zijn gepubliceerd vanaf 23 september 2018, moesten maximaal één jaar later zijn aangepast aan de WCAG 2.1-eisen.
 • 23 september 2020
  Deze deadline geldt voor het grootste deel van de (semi-)overheidswebsites. Hij is van toepassing op websites die vóór 23 september 2018 live gingen. Ze krijgen meer tijd omdat er meer bij komt kijken om een oudere website aan te passen.
 • 23 juni 2021
  Overheidsinstanties met een mobiele app dienen deze vóór 23 juni te hebben geüpdatet aan de hand van de WCAG 2.1-richtlijnen.

Privésector: in één klap je markt vergroten

De overheid verplicht bedrijven (nog) niet om de WCAG 2.1-richtlijnen te volgen. Toch is het voor de private sector om meerdere redenen verstandig om óók aan digitale toegankelijkheid te werken. Hoe eerder, hoe beter.

Ten eerste hebben bedrijven er een commercieel belang bij om beter vindbaar en toegankelijk te zijn. Ze vergroten hiermee hun doelgroep, creëren goodwill en merken dit uiteindelijk onder de streep. Digitale toegankelijkheid is een enorme bron van onbenut potentieel. Welk bedrijf zegt ‘nee’ tegen 25% meer websitebezoekers of klanten?

Ten tweede kunnen klanten op juridische gronden digitale toegankelijkheid eisen. De wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) verplicht instanties én bedrijven om rekening te houden met beperkingen wanneer het om arbeid, huisvesting en het aanbod van diensten en goederen gaat. Van tijd tot tijd wordt de reikwijdte van deze wet uitgebreid.

Wil je maandelijks op de hoogte worden gehouden? Abonneer op onze nieuwsbrief

Photo
André Gussekloo Content marketeer
Blogs
Google Universal Analytics stopt in 2023
Blogs
Google lanceert de nieuwe Google Tag