Website laten maken
Overzicht
Geschreven door Finn Ruijter, 08 januari 2021

OGSM-methode als onderdeel van resultsmatter®

Als bedrijf hebben jullie een visie voor de lange termijn. Daarbij kan het lastig zijn om concrete doelstellingen en acties uit te stippelen, om op korte termijn mee aan de slag te gaan. Dit is vaak het geval bij een online marketingstrategie: jullie willen wel, maar weten niet hoe. Om structureel online succes te behalen, heb je een plan nodig. Haal meer uit het bedrijf en ga aan de slag met een strategisch businessplan.

De OGSM-methode past goed binnen onze Resultsmatter®-aanpak. Dit is een methode die we graag gebruiken om een website constant te meten en verbeteren. Een website is namelijk nooit af: na livegang van een nieuwe website begint het echte werk pas. De prestaties van de site worden gemeten en vervolgens geoptimaliseerd. Daarbij zijn jullie (marketing)doelen een essentieel onderdeel van het proces, net als bij OGSM.

Ogsm methode. Ogsm-methode als onderdeel van resultsmatter®

Wat is de OGSM-methode?

Het OGSM framework is een populaire planning tool die zowel bedrijven als teams helpt met het in kaart brengen van de lange termijn visie. Dit is verbonden aan korte termijn doelen, die voor de organisatie of het team haalbaar zijn. OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures. Deze vier factoren moeten in één opslag weergeven hoe de doelstellingen van jullie bedrijf samenhangen en het einddoel moeten verwezenlijken. Het is daarom gebruikelijk om de OGSM uit te schrijven op een enkel A4tje. Zo moeten jullie focussen op de kernwaarden en doelstellingen en blijft het plan kort, duidelijk en tastbaar. 

De OGSM-methode wordt vaak gebruikt door het management van een bedrijf om organisatiedoelen tastbaar te maken voor medewerkers. Op die manier stellen jullie een strategisch businessplan op dat helder is voor iedereen en waarbij concrete doelen, doelstellingen, strategieën en KPI’s (Kritieke prestatie-indicatoren) naar voren komen. Dit dwingt jullie als bedrijf om keuzes te maken die in het belang zijn van het lange termijn doel.

Objective

De OGSM-methode begint altijd met het einddoel: de lange termijn visie. Waar willen jullie als bedrijf naartoe in een bepaalde periode? Dit is de ‘objective’ van de organisatie. De objective is vervolgens leidend voor de keuzes die jullie verder maken. Het is daarom van belang dat alle medewerkers de visie kennen, begrijpen en erkennen. Per onderdeel van de methode geven we een aantal fictieve voorbeelden.

Voorbeelden van objectives

 • Een vliegmaatschappij heeft als einddoel om de marktleider te worden voor reizen van en naar Griekenland.
 • Een supermarktketen heeft als einddoel om een filiaal te hebben in elke gemeente in Nederland.
 • Een internetbureau heeft als einddoel om het grootste bedrijf van West-Nederland te worden in deze branche.
 • Een pretpark heeft als einddoel om het best bezochte attractiepark van de Benelux te zijn.

Goals

De visie, het einddoel, moet scherp worden geformuleerd. Alleen dan kunnen jullie onderwerpen voor kwantitatieve doelen (vanuit de objective) opstellen. Deze kleinere doelstellingen maken jullie concreet en meetbaar in de ‘goals’. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te maken van de SMART-methode om doelen te formuleren. Zo kunnen jullie tussentijds meten, evalueren en eventueel bijsturen. De goals zijn dus de behapbare doelstellingen om het grote einddoel, de objective, te bereiken.

Voorbeelden van goals

 • In de komende 12 maanden stijgt onze organische positie gemiddeld met 5% op de voor ons 10 belangrijkste zoekwoorden in Google.
 • In de komende 12 maanden stijgt het marktaandeel in de Nederlandse branche met 10% ten opzichte van onze grootste concurrent.
 • In de komende 2 maanden ontvangen we minimaal 50 sollicitaties voor onze online marketeer vacature.
 • In de komende 6 maanden verkopen we 20% meer toegangskaarten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Strategies

Door middel van de ‘strategies’ beschrijven jullie hoe het bedrijf de doelstellingen en dus de objective gaat behalen. Ook hier geldt: hoe concreter, hoe beter. Vaak zijn verschillende strategieën mogelijk om een doel te verwezenlijken. Jullie moeten dus kiezen welke set van strategieën het beste past bij de set van goals en de objective. Zo behoud je de focus. We raden aan om maximaal vijf strategieën te kiezen; het gehele model moet immers op een enkel A4 passen. Kies voor de minimaal noodzakelijke strategies om uiteindelijk te komen tot de objective. 

Voorbeelden van strategies

 • Werken aan SEO-optimalisaties en linkbuilding om onze organische positie in Google te verbeteren.
 • Het herzien en uitbreiden van ons winkelassortiment, om dit beter af te stemmen op de behoeften van de klant.
 • Het verhogen van ons online advertentiebudget om meer potentiële werknemers te bereiken.
 • Een campagne opzetten in samenwerking met een supermarkt om ons bedrijf bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.

Measures

De ‘measures’ staan voor metingen in de OGSM. In dit onderdeel bepalen jullie aan welke waarde elke strategie op een bepaald moment moet voldoen. Kortom, de measures zijn het dashboard waarop jullie aflezen of de organisatie op schema ligt (of niet). Het kan hierbij handig zijn om ook concrete acties op te nemen. Bedenk wat de actie is, wie het uitvoert en wanneer het uitgevoerd moet zijn. De measures bestaan dus uit een dashboard en een bijbehorend actieplan. Benoem alleen acties die specifiek zijn voor het behalen van strategies. Het gaat dus niet om acties die al standaard binnen het takenpakket van een bepaalde functie horen. 

Voorbeelden van measures

 • Het controleren van de organische positie van de website met een 0- en 1-meting.
 • Het uitvoeren van A/B-testen om de klantbeleving van een website of fysieke winkel te verbeteren.
 • Consumentenonderzoek uitvoeren onder de doelgroep.
 • Uitvoeren van zoekwoordonderzoek om na te gaan wat de online positie is ten opzichte van de concurrent.

OGSM als onderdeel van resultsmatter®

Een goed OGSM laat jullie organisatie (bij)sturen als het nodig is. De compacte methode houdt jullie scherp en gefocust op specifieke doelen. Online succes is dan ook het gevolg van volharding, consistentie en focus. Iets dat, zo leert de praktijk, voor veel organisaties lastig is vol te houden. Door onze resultsmatter®-aanpak kun je rekenen op advies, tips en continue aandacht van jullie strategisch adviseur. We lossen niet alleen problemen op, maar spotten ook online kansen. Dit resulteert in concrete conclusies en aanbevelingen.

Door middel van aandacht en focus werken we samen in maandelijkse sprints. Dit doen we door een constant proces van onderzoeken en optimaliseren. Het uiteindelijke doel van een sprint is het opstellen van specifieke conclusies en aanbevelingen. Via de strippenkaart of in projectvorm wordt de website vervolgens geoptimaliseerd. Door middel van specifieke onderzoeksvragen brengen we concreet in kaart wat we aan marketinginspanningen doen per periode en wat het heeft opgeleverd. Dit zorgt ervoor dat we de OGSM-methode goed kunnen combineren met de resultsmatter®-aanpak.